Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków reguluje zasady świadczenia usług przez Wodociągi i Kanalizację Spółkę z o.o. w Krapkowicach. Regulamin został wprowadzony w życie Uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 kwietnia 2007 r. z datą wejścia w życie 27 czerwca 2019 r. Tekst jednolity uchwały został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 04 lipiec 2019 r. poz. 2288.

PDFUCHWAŁA NR VIII/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
 

Wersja XML