Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut organizacyjny jednostki

Oznaczenie formy prawnej:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma pod którą Spółka działa:

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarejestrowana:

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Pod Nr KRS: 0000149723

NIP:

756-000-45-05

REGON:

530579142

Siedziba:

Miasto: Krapkowice

Adres: ul. Czecha 1

47-300 Krapkowice

tel: 77 407 466 16 87

Wersja XML