Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy są załatwiane osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Sprawami związanymi z:

- zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków

- odczytami wodomierzy

- rozliczaniem za dostawę wody/odprowadzanie ścieków

- reklamacjami

zajmuje się Dział Obsługi Klienta:

77 407 82 70, 77 407 82 79

 

 

Sprawami związanymi z:

- wymianą, plombowaniem wodomierzy

- zapewnień dostawy wody/odbioru ścieków,

- warunków przyłączenia,

- zlecaniem/realizacją prac remontowych,

- awariami infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,

- produkcją i jakością wody,

zajmuje się Dział Techniczny:

77 407 82 75

Wersja XML