Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek jednostki

Kapitał zakładowy Spółki:
27 408 200,00 zł
podzielony na 274 082 udziałów po 100,00 zł.

100 % udziałów obejmuje Gmina Krapkowice.

Majątek
Nazwa Wartość w zł
Grunty 175904,00
Budynki 2744732,78
Budowle 46156455,31
Kotły i maszyny 58746,23
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 831835,07
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne branżowe 527585,78
Urządzenia techniczne 224411,13
Środki transportowe 483979,17
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia 26767,56
Wartości niematerialne i prawne 229472,43
Razem 51459889,46

 

Wersja XML