Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty

Aktualne wnioski, do pobrania poniżej:

Wniosek o zawarcie, rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków oraz warunków technicznych podłączenia:

 

Wersja XML